Početna > Informacije o Ambasadi > Vijesti Ambasade
Obavještenje o potrebi podnošenja negativnih nalaza PCR testiranja i IgM antitijela testiranja na COVID-19 putnicima za Kinu
(Ažurirano 9. 11. 2020.)
2020/11/10

       Ključna napomena: Od 14. novembra 2020. godine, svi putnici koji lete iz BiH za Kinu morat će predočiti obrazac elektroničke “Izjave o zdravstvenom stanju” za ukrcavanje. Strani putnici mogu se prijaviti za obrazac elektroničke “Izjave o zdravstvenom stanju” na web stranici http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ putem računara ili pametnog telefona. Putnici trebaju popuniti podatke, izjasniti se o zdravstvenom stanju i učitati nalaze testiranja online, što će potom ispitati i verifikovati kineska ambasada. Nakon odobrenja, putnici će primiti ovjerenu elektroničku “Izjavu o zdravstvenom stanju”, koja će biti prikazana u QR kodu s oznakom „HDC“. Strani putnici moraju predočiti elektronički ili papirni kod i slijediti procedure za inspekciju kod relevantnih aviokompanija tokom ukrcavanja.

       Da bi se smanjio prekogranični prenos COVID-19, počev od 08. novembra 2020. godine, svi putnici koji avionom polaze iz Bosne i Hercegovine za Kinu, moraju da urade PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19, i da dobiju ovjerene "Izjave o zdravstvenom stanju" u obliku OR koda s logotipom “HDC” (u daljem tekstu “HDC kod”). Konkretni zahtjevi su kao sljedeći:

       1. Opći uslovi

       Svi putnici koji avionom polaze iz BiH za Kinu, tranzirajući preko treće zemlje, moraju da urade dva puta PCR testiranja i IgM antitijelo testiranja na COVID-19 u BiH i zemlji tranzita.

       (1) U BiH: Putnici moraju da u roku od 48 sati prije ukrcavanja na let ka zemlji tranzita, urade prvo PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19 u BiH i prijave se online za dobijanje prvog HDC koda izdatog od strane Ambasade Kine u BiH, na osnovu negativnih nalaza PCR testiranja i IgM antitijelo testiranja na COVID-19. PCR testiranje mora se uraditi kod institucija koje su određene i priznate od strane Ambasade Kine u BiH, a IgM antitijelo testiranje kod kvalifikovanih institucija koje su najavili nadležni organi za zdravstvo u BiH.

       (2) U zemlji tranzita: Putnici moraju da u roku od 48 sati prije ukrcavanja na direktan let za Kinu urade drugo uzorkovanje za PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje na COVID-19 u zemlji tranzita (u kojoj se ukrcavaju na direktan let za Kinu) i prijave se online za dobijanje drugog HDC koda izdatog od strane kineske ambasade ili generalnih konzulata u zemlji tranzita (u kojoj se ukrcavaju na direktan let za Kinu), na osnovu negativnih nalaza PCR testiranja i IgM antitijela testiranja na COVID-19.

       (3) Period važenja negativnog nalaza počinje od datuma uzorkovanja i traje 48 sati. Na primjer: Ako je datum uzorkovanja 8. novembar, onda negativan nalaz važi do kraja 10. Novembra. U slučaju različitog vremena uzorkovanja dviju testiranja, preovladavat će ranije od njih.

       2. Procedura za dobijanje HDC koda

       Od 14. novembra 2020. godine, svi putnici koji lete iz BiH za Kinu morat će predočiti obrazac elektroničke “Izjave o zdravstvenom stanju” za ukrcavanje. Strani putnici mogu se prijaviti za obrazac elektroničke “Izjave o zdravstvenom stanju” na web stranici http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ putem računara ili pametnog telefona. Putnici trebaju popuniti podatke, izjasniti se o zdravstvenom stanju i učitati nalaze testiranja online, što će potom ispitati i verifikovati kineska ambasada. Nakon odobrenja, putnici će primiti ovjerenu elektroničku “Izjavu o zdravstvenom stanju”, koja će biti prikazana u QR kodu s oznakom „HDC“. Strani putnici moraju pokazati elektronički ili papirni kod i slijediti procedure za inspekciju kod relevantnih aviokompanija tokom ukrcavanja.

       3. Napomene

       (1) Molimo da pažljivo pročitate gore navedene zahtjeve i da ih slijedite. Ako ne možete dobiti negativne nalaze PCR testiranja, IgM antitijela testiranja na COVID-19 i HDC kod, nećete biti u mogućnosti ukrcati se u avion i morat ćete promijeniti svoj plan putovanja.

       (2) Molimo da se pažljivo unaprijed informišete o uslovima testiranja u zemlji tranzita, uklučujući koje su određene i priznate institucije od strane kineske ambasade ili generalnih konzulata u toj zemlji, ima li posebnih zahtjeva o letu za Kinu u toj zemlji, kakvi su propisi ulaska u tu zemlju, koji su propisi o PCR testiranju i IgM antitijelu testiranju itd. Ako aerodrom u zemlji tranzita ne može obezbjediti PCR testiranje i IgM antitijelo testiranje, putnici trebaju ulaziti u granicu zemlje tranzita i urade oba testiranja. Molimo da se pažljivo unaprijed informišete o viznom režimu i propisima ulaska u zemlju tranzita.

       (3) Molimo da pažljivo odaberite plan putovanja, izbjegavajte situacije nemogućnosti ulaska u zemlju tranzita, blokade ukrcavanja, neispravnih testiranja, ili neispravnih "Izjava o zdravstvenom stanju".

       (4) Ambasada podsjeća putnike da obavezno tačno prijave svoje lične podatke i prilože ispravne i važeće nalaze PCR testiranja i IgM antitijela testiranja. U slučaju prikrivanja bolesti ili falsifikovanja negativnih nalaza, relevantne osobe će snositi odgovornost u skladu sa važećim zakonima i propisima.

       (5) Ambasada podsjeća sve putnike da pomno prate web stranicu Ambasade kako bi se na vrijeme upoznali sa najnovijim informacijama.

       4. Institucije za PCR testiranje koje su određene i priznate od strane Ambasade Kine u BiH su:

       a) U Sarajevu: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

       Web stranica: http://vfs.unsa.ba/web/

       Vrijeme čekanja nalaza: obično jedan radni dan

       Napomena: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu se bavi samo laboratorijskim testiranjem. Uzorkovanje obavljaju klinike koje sarađuju sa ovim fakultetom. S obzirom da je ažuriranje partnerskih klinika stalni proces, provjera relevantnih informacija s tim u vezi i zakazivanje termina za testiranje vrši se na web stranici fakulteta.

       b) U Banjoj Luci: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

       Web stranica: https://www.phi.rs.ba/

       Adresa: Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka

       Tel: 051/491-600

       Faks: 051/216-510, 051/215-751

       E-mail: info@phi.rs.ba

       Vrijeme čekanja nalaza: obično jedan radni dan

       c) U Mostaru: Zavod za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku

       Web stranica: https://www.skbm.ba/organizacijske-jedinice/zavod-za-mikrobiologiju-i-molekularnu-dijagnostiku/

       Adresa: Stari lokalitet na adresi Bijeli Brijeg b.b. (pored nove zgrade SKBM)

       Tel: 036 / 341-959

       Faks: 036 / 341-959

       E-mail: mikrobiologija@skbm.ba

       Vrijeme čekanja nalaza: obično jedan radni dan

      

Ambasada Kine u BiH 9. novembar 2020.

 

Suggest to a friend:   
Print

Ambasada Narodne Republike Kine Sva prava zadržana

http://ba.china-embassy.org/ba/